Statuten

De statuten en het huishoudelijk reglement zijn in de algemene ledenvergadering van 9 december 2008 (zie de notulen) goedgekeurd: